11.10.2012

REALIZACJA PRZETARGU

spacer 15.10.2012 - Realizacja przetargu (konsorcjum TAUROS) dlaobszaru Wrocław i Kraków na „Dostawa wkładek bezpiecznikowych iwyłączników instalacyjnych na potrzeby TAURON Dystrybucja S.A.”